Markt

Als gevolg van het besluit tot opheffing van de productschappen per 1 januari 2015, vervallen de taken op het gebied van Markt per 1 januari 2014 (diverse onderdelen van de marktinformatie worden nu nog beschikbaar gesteld maar zullen in de loop van 2014 verdwijnen van de website).

Een aantal taken die voortvloeien uit Brusselse regels worden voortgezet vanuit het Ministerie van Economische Zaken.

Veel van de nu nog in de navigatie aan de linkerkant vermelde onderwerpen, verdwijnen in de loop van 2014 van de website. Een enkel onderdeel blijft langer staan.

Hieronder vermelden wij links naar diverse andere internetbronnen, waar u mogelijk voor u nuttige marktinformatie kunt vinden.

Tenslotte verwijzen wij naar deze pagina, waar meer informatie over de opheffing van de productschappen staat.

Alternatieve vindplaatsen marktinformatie vee-, vlees- en eiersector

Kalveren

| Mijn PVE | Links | Contact