VKI Kalveren

De verplichting om slachtdieren te voorzien van voedselketeninformatie (VKI) geldt voor kalveren sinds 1 januari 2009. Voor alle duidelijkheid: er is geen VKI nodig voor (nuchtere) kalveren die naar een kalverhouder gaan.
Voor kalveren zijn er twee formulieren: een formulier voor kalveren die onder het garantiesysteem van SKV vallen en een formulier voor de overige kalveren.

Voor kalveren wordt de VKI wordt op papier aangeleverd; de informatie moet om 16.00 uur op de dag vóór slachten bij de slachterij aanwezig zijn. De VKI mag de kalveren en runderen vergezellen als de dieren bij een zelfslachtende slager worden geslacht. Meer informatie over achtergrond van VKI leest u hier.

Het leveren en ontvangen van VKI is verplicht op grond van de Europese hygiëneverordeningen. De verplichtingen rondom VKI worden opgenomen in de vernieuwde regeling IKB Vleeskalveren.

Aanwijzingen invullen VKI-formulierKalverhouders kunnen de informatie invullen op het VKI-formulier dat beschikbaar is op deze website. Bij ieder koppel dat wordt afgevoerd, kunt u het formulier invullen met de specifieke gegevens van het te slachten koppel. Er zijn twee verschillende formulieren: één voor SKV-kalverhouders en één voor andere kalverhouders.

SKV
Voor vleeskalverhouders die zijn aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren (SKV) geeft de SKV een deel van de informatie geautomatiseerd door aan de SKV-aangesloten slachterij. Voor de resterende informatie kunnen de vleeskalverhouders gebruik maken van het VKI-formulier voor SKV-kalverhouders. Dit formulier, het Deelformulier Voedselketeninformatie voor SKV-kalveren, is verkrijgbaar bij de SKV. U kunt het ook van deze website downloaden (zie ook hieronder).
De vleeskalverhouder kan voor het invullen van het formulier een beroep doen op assistentie van de SKV-controleur. Het formulier wordt dan samen met de controleur ingevuld, waarna de controleur het formulier uitprint.
Als zich na het opmaken van het formulier nog wijzigingen voordoen, moet de vleeskalverhouder die op het formulier aantekenen.
Meer informatie over dit formulier is verkrijgbaar bij de SKV.

niet-SKV
Slachtkalveren die niet onder SKV-garantie worden afgeleverd, moeten vergezeld gaan van het VKI-formulier voor niet-SKV-kalveren. Dit formulier is te downloaden van deze site (zie ook hieronder).

De kalverhouder stuurt het formulier vóór 16.00 uur op de dag voor slachten toe aan de slachterij (per fax of per e-mail). Ook bewaart hij een exemplaar in zijn eigen administratie.

GEBRUIK VAN VKI DOOR DE SLACHTERIJ

De slachterij beoordeelt de ontvangen elektronische VKI vóór de aankomst van dieren op de slachterij. Bij het ontbreken van de VKI of delen daarvan en bij de vermelding van bijzonderheden, neemt de slachterij actie. Onvolledige VKI moet worden aangevuld voor het dier geslacht kan worden.

Voor het nemen van maatregelen op basis van de VKI moet de slachterij een protocol opstellen. Een voorbeeld van een dergelijk protocol is beschikbaar bij het PVV. De slachterij kan dit protocol naar eigen inzicht aanpassen of uitbreiden.

Na beoordeling van de VKI geeft de slachterij de NVWA inzicht in de ontvangen VKI; de NVWA kan dan bepalen of de levende of de geslachte keuring moet worden aangepast.

Meer informatie

Links naar andere sites

Documenten op deze website

Kalveren

| Mijn PVE | Links | Contact