Home


OPHEFFING Pvv en ppe Het kabinet Rutte II heeft besloten de productschappen op te heffen. Medebewindstaken zijn per 1 januari 2014 naar de overheid gegaan. De uitvoering van publieke taken op het gebied van diergezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn ligt in 2014 nog grotendeels bij de PVE. Om die reden blijft deze website www.pve.nl gedurende 2014 actief. De uitvoering van private activiteiten zijn op 1 januari 2014 overgegaan naar private organisaties. De overige activiteiten zijn gestopt op 1 januari 2014. Lees hier verdere details over deze veranderingen.

Sinds 1 januari 2014 zijn PPE en PVV beide een financiële en juridische afbouworganisatie. Zoveel mogelijk zal de informatie op deze website aan de nieuwe situatie worden aangepast.

wijzigingen op deze website


Paarden

| Mijn PVE | Links | Contact