Dierenwelzijn

De Nederlandse (pluim)veehouder zorgt goed voor zijn dieren. De Nederlandse vee-, vlees- en eiersector streeft dan ook naar een goed basisniveau van dierenwelzijn. Dit niveau moet bij voorkeur gelden voor de gehele EU.

Hierdoor wordt voorkomen dat goedkopere producten met een lager welzijnsniveau de vaak duurdere producten met een hoger welzijnsniveau van de markt verdringen. Om dezelfde reden vinden PVV en PPE dat het onderwerp dierenwelzijn serieuze aandacht moet krijgen in de onderhandelingen over de liberalisering van de wereldhandel.

Op Europees niveau gelden algemene regels voor de bescherming van landbouwhuisdieren. Voor verschillende diersoorten is specifieke Europese en nationale welzijnsregelgeving vastgesteld. Voor een aantal diersoorten niet.

Omdat dit wel wenselijk is, heeft het PPE welzijnsregelgeving opgesteld voor vleeskuikenouderdieren, kalkoenen, konijnen en nertsen. Deze regels gelden voor alle bedrijven die deze dieren houden.

Het PVV houdt zich bezig met onder andere:

  • Welzijnsregelingen voor kalveren en (scharrel)varkens
  • Het convenant biologische varkenshouderij dat ten doel heeft jaarlijks een half miljoen biologische varkens af te leveren
  • (kwaliteits)regelingen voor scharrelvarkens

Diverse veehouderijsectoren hebben de wettelijke welzijnsregels, afkomstig van EU, EZ, PPE of PVV, opgenomen in de (private) kwaliteitsregeling IKB. Bedrijven die volgens de IKB-normen werken, worden ten minste één keer per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie. Hierdoor is de controle op naleving van de IKB-eisen 100 procent. Daar komt bij dat het merendeel van de veehouders deelneemt aan een IKB-regeling. 

Daarnaast hebben enkele partijen in de markt eigen welzijnsregels opgesteld om te kunnen voldoen aan de eisen van afnemers. Zo worden voor de Engelse baconmarkt zeugen in groepshuisvesting gehouden en worden beertjes niet gecastreerd.

Wat PVv en ppe verder doen? Het bedrijfsleven financiert via het PPE en het PVV onderzoek naar dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar de welzijnsmonitor voor vleeskalveren en onderzoek naar alternatieven voor bepaalde ingrepen bij dieren.

 

Documenten op deze website

Links naar websites met meer informatie

Pluimvee & eieren

| Mijn PVE | Links | Contact