Schapen en geiten

aanvraagformulier + handboek aanvragen erkienningOm een erkenning aan te vragen, moet u het aanvraagformulier (dat is opgenomen in het Besluit tot vaststelling formulieren en gegevens aanvraag erkenning voor stamboeken, prestatieonderzoek en fokwaardeschatting (PVV) 2010) invullen en opsturen naar het PVV. Aanvraagformulier en bijbehorend Handboek staan hieronder.

Let op:

 • Het Aanvraagformulier is een Word-document.
  Gewijzigde aanvraagformulieren neemt het PVV niet in behandeling!
 • Voor organisaties die in het verleden niet erkend zijn geweest, is het in ieder geval verstandig om vóór het invullen en indienen van de erkenningsaanvraag contact op te nemen met het PVV.

informatieavond schapen en geitenOp 1 februari 2012 hield het PVV een informatiebijeenkomst over inteelt en de berekening van het percentage inteelttoename per generatie.

 • Presentatie Blauw Texelaar - 1 februari 2012
 • Presentatie instructie PopRep - 1 februari 2012
 • momenteel erkende fokkerijorganisaties, niet erkende fokverenigingen

  Klik op de onderstaande links om de betreffende overzichten te zien: 

  On this webpage, we offer you a complete List of bodies, officially approved in the Netherlands for maintaining herd-books of registers in the sheep and goat sector Article 2(b) of Directive 89/361/EEC 

  Er bestaat verder ook een uitgebreid overzicht met gegevens over de erkende fokkerijorganisaties, zoals contactgegevens, rassen en verdere details.

  Schapen & geiten

  | Mijn PVE | Links | Contact