Voedselveiligheid en kwaliteit

Vlees en eieren staan voor lekker eten. Naast smaak en presentatie is vertrouwen in de veiligheid een belangrijke voorwaarde voor genieten. De producent wil weten waar hij op afgerekend wordt en de consument wil weten waarop hij kan rekenen.

PVV en PPE hebben hiertoe regels opgesteld over bijvoorbeeld slachting, weging en classificatie van dieren, ketengarantiesystemen (IKB), controle op gebruik van niet toegestane stoffen, HACCP en hygiënecodes.

Handelsnormen, etikettering en regels voor slachting, weging en classificatie beogen een transparante prijsvorming en informatievoorziening. Het moet oneerlijke concurrentie tussen verwerkingsbedrijven zoals slachterijen voorkomen.

Voor voedselveiligheid streven PPE en PVV naar een helder publiek kader. Zowel voor de ontwikkeling van beleid, aansturing van de uitvoering als voor sancties. Uitgangspunt is het borgen van de voedselveiligheid.

Schapen & geiten

| Mijn PVE | Links | PPE- en PVV-sites | Contact