Q-koorts

geschiedenis en ontwikkeling van q-koortsVia  de website van het toenmalige ministerie van LNV is een zeer complete tekst beschikbaar over de geschiedenis en ontwikkeling van q-koorts.

Kosten

De sector is bij het overleg over de maatregelen betrokken en er is overeenstemming over de kostenverdeling.

  1. Vaccinatiecampagne
    a. Vaccinkosten: 100% overheid 
    b. Dierenartskosten: individuele veehouders
    c. Uitvoeringskosten: 100% overheid 
  2. Tankmelkmonitoring: 50% overheid en 50% sector via Diergezondheidsfonds
  3. Bestrijdingskosten, zoals testkosten en schadeloosstellingen in het kader van ruimingen: 100% overheid
  4. Gevolgschades: individuele veehouders
Algemene informatie over q-koorts

Q-koorts (of Q-fever) wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Het is een wereldwijd voorkomende zoönose. Behalve de mens kunnen runderen, schapen en geiten geïnfecteerd worden. Infectie met deze bacterie leidt tot verwerpen bij herkauwers. Bij mensen leidt het tot griepachtige verschijnselen. Bij zwangere vrouwen kan infectie ook tot abortus leiden. Tot nu toe lijkt Q-koorts vaker voor te komen bij geitenbedrijven dan bij schapenbedrijven.

meldingsplichtige ziekte

Q-koorts is per 12 juni 2008 een meldingsplichtige ziekte voor kleine herkauwerbedrijven met poststallen. Bedrijven met een hoog aantal abortussen (meer dan 5 % in 30 dagen bij meer dan 100 dieren, meer dan 3 ooien in 30 dagen bij minder dan 100 dieren) zijn verplicht zich te melden. Daarnaast wordt de melk van alle bedrijven met meer dan 50 melkgeiten en melkschapen elke twee weken bemonsterd.

De maatregelen waar deze bedrijven mee te maken krijgen hebben te maken met het voorkomen van het verspreiden van de verwekker van Q-koorts. Naast het opkopen en ruimen van alle drachtige geiten is er een fokverbod en mogen bedrijven 30 dagen na ruimen de stal niet uitmesten en de mest niet uitrijden. Ze mogen geen bezoek in de stal ontvangen.

Voor alle bedrijven met 50 of meer melkschapen of melkgeiten geldt een aanvoerverbod van nieuwe dieren, een fokverbod en een gebod om de mest 90 dagen te composteren alvorens deze uit te rijden.

Voorlichting en onderzoek

Het PVV zet bij Q-koorts in op preventie en het vergroten van kennis.

meer informatie

Documenten op deze website

Links naar websites

 

Schapen & geiten

| Mijn PVE | Links | Contact