Newcastle Disease

De ziekte van Newcastle, ook wel NCD, pseudo-vogelpest of Newcastle disease, is een zeer besmettelijke ziekte bij vogels. De naam pseudo-vogelpest is ontstaan doordat de NCD-symptomen sterk overeenkomen met die van vogelpest. Pluimvee met NCD heeft ademhalingsmoeilijkheden, dunne groene mest, zenuwverschijnselen (draainekken), productiedaling en een hoog sterftecijfer.

Net als vogelpest is NCD een zoönose en dus besmettelijk voor mensen. Mensen die zijn blootgesteld aan besmette vogels kunnen licht ontstoken ogen en griepachtige symptomen krijgen. Voor mensen is een besmetting niet dodelijk.

Vaccineren Eind 2006 is de verordening vaccinatie Newcastle disease (NCD) van kracht geworden. Bedrijfsmatig gehouden pluimvee moet volgens deze verordening worden ingeënt. Het PPE voert de regelgeving in opdracht van de overheid uit. Ook informeert het PPE de sector over de AI- en NCD-situatie in Europa en daarbuiten.
Effectiviteit

De Gezondheidsdienst Dieren (GD) bewaakt in opdracht van het PPE de effectiviteit van de NCD-vaccinaties. Pluimveehouders die een koppel hebben met onvoldoende weerstand tegen NCD, worden daarover benaderd. In de vleeskuikensector is daardoor het aantal koppels met een onvoldoende weerstand van 20,5% (3e kwartaal 2006) verlaagd naar 8,6% (3e kwartaal 2007).

Meer informatie

Documenten op deze website

Pluimvee & eieren

| Mijn PVE | Links | Contact