Promotie/Voorlichting

Uit de jaarplannen van de diverse sector- en adviescommissies van het PVV en het PPE volgen de communicatieactiviteiten van de PVE.

 De communicatieactiviteiten vanuit de PVE bestrijken drie deelterreinen.

  1. de corporate communicatie over de PVE als organisatie (bijvoorbeeld over taken en heffingen) naar bedrijven in de sector en derden.
  2. de beleidscommunicatie vanuit de beleidsthema’s (algemeen, kwaliteit & innovatie, diergezondheid & welzijn, voedselveiligheid, markt- & praktijkonderzoek en arbeid). 
  3.  de PR/Voorlichting namens de sectoren (over sectoren en producten) richting de samenleving en  consument. 
PR en Voorlichting
Voor de  PR en voorlichting maken we onderscheid tussen het  PPE en het PVV.

In de linkerkolom staat informatie over enkele specifieke campagnes.

Pluimvee & eieren

| Mijn PVE | Links | PPE- en PVV-sites | Contact