Pluimvee (antibiotica)

Het gebruik van antibiotica in de (pluim)veehouderij en de resistentie van bacteriën tegen antibiotica krijgen steeds meer aandacht van de sector, maatschappij, overheid en politiek. Het PPE heeft op verzoek van de sector in 2008 een werkgroep ingesteld die werkt aan de aanpak in de vleeskuikenhouderij. Later zijn ook werkgroepen ingesteld in de legsector en de kalkoensector. De plannen worden periodiek aangepast.

AANPAK ANTIBIOTICA voor alle pluimveebedrijven in de vlees- en legsector

De overheid wil dat de veehouderijsectoren in 2013 het gebruik van antibiotica met 50% hebben teruggebracht. De pluimveesector heeft deze ambitie overgenomen. Al geruime tijd geleden is een antibiotica-aanpak opgezet. Deze aanpak is gestart in de vleeskuikensector, waarbij diverse voorschriften in IKB Kip zijn opgenomen. In 2011 is de aanpak voor de legsector geformuleerd en is ook IKB Ei aangepast. De nieuwe voorschriften gelden per 1 januari 2012.

Op verzoek van de sectoren heeft het productschap een verordening voor antibioticaregistratie en voor verantwoord gebruik van antibiotica opgesteld. Door deze verordening geldt de antibiotica-aanpak ook voor niet IKB-deelnemers. Deze verordening is in werking getreden. Ieder pluimveebedrijf in de vleeskuikensector en legsector (dus ook niet IKB-deelnemers) moet voldoen aan enkele voorschriften.

  1. De pluimveehouder moet zijn antibiotica door de dierenarts laten registreren in de daarvoor aangewezen centrale database IKB-CRA;
  2. De pluimveehouder moet samen met de dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan opstellen;
  3. De pluimveehouder moet zich laten controleren op naleving van deze verplichtingen.

Binnen de IKB-regeling Kip en Ei geldt daarnaast dat de pluimveehouder een overeenkomst moet afsluiten met een dierenarts. In deze overeenkomst staat onder andere dat de pluimveehouder alle antibiotica laat voorschrijven door zijn dierenarts, dat de dierenarts de diergeneesmiddelen registreert en dat de pluimveehouder samen met zijn dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan en
-behandelplan opstelt.

Aanmelding
Als u bent aangesloten bij een erkend kwaliteitssysteem (IKB Kip en IKB Ei) dan hoeft u zich niet aan te melden. Bent u geen deelnemer aan een erkend kwaliteitssysteem dan moet u zich jaarlijks laten controleren op naleving van bovengenoemde verplichtingen.

U kunt zich aanmelden bij CBD (www.cbd.info of 030 - 694 1800). Wij adviseren u, als u niet deelneemt aan een erkend kwaliteitsysteem, om u zo spoedig mogelijk aan te melden bij CBD, zodat u aan uw controleverplichting kunt voldoen. CBD kan op die manier de controles tijdig inplannen. De controles zullen in de loop van het eerste kwartaal van 2012 van start gaan. De controles kunnen worden gecombineerd met de controles die worden uitgevoerd in het kader van het actieplan salmonella en campylobacter.

Onderstaand vindt u de volgende informatie

Algemeen

Bedrijfsgezondheidsplan en –behandelplan

Overeenkomst pluimveehouder – dierenarts

MASTERPLAN Het Masterplan Correct en Selectief Gebruik Antibiotica Vleeskuikenhouderij heeft als doelen:

  • Een correct en selectief gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij
  • Een vermindering van het antibioticagebruik
  • Minder risico’s voor de resistentieontwikkeling en daarmee voor de dier- en volksgezondheid
  • Aantoonbaar maken van het gebruik van antibiotica
  • Controle op naleving van de regels voor het gebruik en de registratie van antibiotica
  • Onderzoek om resistentieontwikkeling verder te beheersen of te verminderen
Meer informatie

Documenten op deze website

Alle sectoren

| Mijn PVE | Links | Contact