VKI Runderen

De verplichting om slachtdieren te voorzien van voedselketeninformatie (VKI) geldt voor runderen sinds 1 januari 2010. Rundveehouders kunnen aan VKI voldoen door het opgeven van de informatie aan het systeem InfoRund. Dit kan met de computer (www.inforund.nl) of telefonisch (0900-7863833).

Meer informatie over achtergrond van VKI leest u hier.
Om het systeem InfoRund te gebruiken is een persoonlijke toegangscode nodig. Alle rundveehouders hebben medio december 2009 een brief met die codes ontvangen. Rundveehouders die hun codes kwijt zijn, kunnen deze opnieuw aanvragen bij InfoRund: 0900-7863833 (0900-RUNDVEE).

Sinds 1 januari 2010 moeten alle runderen die naar het slachthuis gaan, worden vergezeld van Voedselketeninformatie (VKI). Deze informatie moet voor de aankomst van de runderen op het slachthuis aanwezig zijn. De VKI mag de runderen vergezellen als de dieren bij een zelfslachtende slager worden geslacht.

Nota Bene:
Bij aflevering van kalveren of runderen voor de houderij hoeft dus géén VKI te worden afgegeven. Bij bijzondere noodslachtingen (dieren die met een groenverklaring naar het slachthuis gaan) moet de veehouder wél VKI afgeven.

ELEKTRONISCHE AANLEVERING VAN VKI

Om een enorme papierstroom te voorkomen, heeft de rundersector een elektronische databank opgericht: InfoRund. Dit systeem wordt in opdracht van de sector beheerd door het Centrum voor Bedrijfsdiensten (CBD) in Zeist.
Een veehouder die één of meerdere slachtrunderen laat afvoeren, kan de VKI via de website www.inforund.nl opgeven. Wie geen gebruik maakt van internet kan ook bellen met het servicenummer 0900-7863833 (0900-RUNDVEE). De gegevens worden dan voor u in de computer gezet. Het is handig om de gegevens paraat te hebben in een vooraf ingevuld VKI-formulier.
Het aanmelden van de VKI gebeurt bij voorkeur op de dag voor de afvoer van het rund.

Het kan voorkomen dat een ontvangende partij liever een papieren VKI-formulier ontvangt. Hiervoor staat op deze website een VKI-formulier (in PDF en in Excel, zie onder). De veehouder kan dit formulier ook gebruiken om de gegevens door te geven aan iemand die namens hem de VKI-gegevens in Inforund aanmeldt.

PROTOCOL GEBRUIK VKI DOOR DE SLACHTERIJ

De slachterij kan de gegevens van de opgegeven runderen in InfoRund inzien en opvragen. De slachterij moet actief gebruik maken van de informatie die met VKI wordt gegeven. Hiervoor heeft het PVV een voorbeeldprotocol opgesteld. Dit voorbeeldprotocol is op aanvraag beschikbaar. In dit protocol is onder andere aangegeven dat de slachterij uiers tot categorie 2-materiaal moet bestemmen als bepaalde uierinjectoren (droogzetters of mastitisinjectoren) zijn gebruikt.

Het productschap heeft een lijst opgesteld van uierinjectoren waarbij bij de slacht deze bijzondere aandacht nodig is. Voor het opstellen van deze lijst is gebruik gemaakt van informatie uit de Diergeneesmiddeleninformatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Het productschap zal de lijst periodiek aanpassen, als nieuwe of gewijzigde registraties dat nodig maken.

Meer informatie Links naar andere sites

Documenten op deze website

Runderen

| Mijn PVE | Links | Contact