Certificering hengstenhouderij

In 1996 is gestart met certificering in de hengstenhouderij. Doel van de certificering hengstenhouderij is om op een positieve manier de kwaliteit en de uitstraling van de hengstenhouderij te stimuleren. Een gecertificeerde hengstenhouder kan met het geel-rode vignet op zijn deur iedereen laten zien dat zijn bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Ook heeft het gecertificeerd bedrijf zich aan strenge tucht onderworpen en voldoet - in het belang van de merriehouder - aan hoge eisen. Doordat een groot deel van de landelijke KI-regels ten aanzien van kwaliteit indertijd vervallen is, zijn kwaliteitsgaranties op een hengstenhouderij alleen nog maar via deze certificering te geven.

HistorieLange tijd was het verplicht dat een hengstenhouderij een vergunning bezat om hengsten voor de dekking aan te bieden. Dit was geregeld in de Paardenwet, die reeds in 1939 door de Nederlandse overheid werd ingesteld. Een ieder die in de paardenhouderij actief was, moest zich aan de regels van deze wet houden.

Vignet Certificering Hengstenhouderij Binnen de Europese Unie wordt echter geprobeerd om de regelgeving in de verschillende lidstaten zoveel mogelijk te uniformeren. Dit om te voorkomen dat regels in het ene land veel strenger zijn dan in het andere land. In de huidige situatie komt het nog voor dat regels van verschillende landen haaks op elkaar staan. Om hier een eind aan te maken, zijn in het begin van de jaren negentig van de 20e eeuw een aantal Europese richtlijnen ingevoerd. Het gevolg hiervan was dat de Paardenwet door Nederland is ingetrokken. Het begeleidingsprogramma voor de hengstenhouderij behoorde hiermee ook tot het verleden.

Voor de paardenhouderij zijn twee Europese richtlijnen van belang.
De eerste regelt de voorwaarden voor erkenning van de verschillende stamboeken.
De tweede regelt de voorwaarden waaronder paardensperma van de ene lidstaat naar de andere geëxporteerd mag worden.

Ten aanzien van de kwaliteit van de nationale hengstenhouderij zijn op Europees niveau geen voorwaarden gesteld. Door het wegvallen van de Paardenwet is de hengstenhouderij dus een vrij beroep geworden. Een ieder met een hengst mag deze inzetten voor KI of natuurlijke dekking. Het aantal hengstenhouders in Nederland is hierdoor enorm toegenomen. Dit heeft geleid tot meer concurrentie. Het gevaar is nu dat de kwaliteit van de hengstenhouderij hierdoor afneemt. De vraag rees hoe nu toch nog kwaliteitsgaranties afgegeven kunnen worden aan de merriehouder? Het antwoord lag in een vrijwillig systeem: de certificering hengstenhouderij.

Paarden

| Mijn PVE | Links | Contact