Import/Export

Sinds 1 januari 2014 worden de EU-regelingen uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

Op 25 juli jl. is de afdeling Marktordening verhuisd naar Den Haag om deel uit te maken van RVO.nl. In de brief (kenmerk RVO-MO 356045) die verzonden is op 3 juli heeft u hierover kunnen lezen.
Vanaf 30 juni 2014 kunt u voor informatie over de regelingen en de uitvoering daarvan terecht op www.rvo.nl bij het thema Agrarisch ondernemen, Marktordening.

Om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws over voor u relevante onderwerpen, kunt u zich abonneren op RSS-feeds van RVO.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief Agrarisch Ondernemen.

Let op:  uw abonnement op de circulaires en Maandmail Marktordening  wordt niet overgenomen door RVO.nl. U moet zich hiervoor opnieuw aanmelden via de eerder genoemde RSS-feeds (voor circulaires) en voor de Nieuwsbrief Agrarisch Ondernemen (opvolger van de Maandmail Marktordening).

Op deze website wordt de informatie met betrekking tot Marktordening sinds 28 juli 2014 niet meer bijgehouden. 

Circulaire nr. 14.080 van 17 juli 2014: Overgang naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Brief 356045

 

Kalveren

| Mijn PVE | Links | Contact