Import/Export

Met ingang van 1 januari 2014 worden  EU-regelingen uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

U kunt de komende maanden voor informatie nog terecht op deze website voor informatie.

 

Binnen het PVV en het PPE houden twee eenheden zich bezig met import/export.1. Medebewindorganisatie Productschappen (MO-productschappen)

De MO-productschappen (website) houdt zich bezig met taken in het kader van het Europese Landbouwbeleid. Voor het PVV en het PPE betreft dit de uitvoering van de in- en uitvoerregelingen en de subsidieregelingen Salmonella en TSE.

2. Veterinair Informatie Punt (VIP)Het VIP (onderdeel van de afdeling Beleid) is het centrale punt waar bedrijven terecht kunnen met al hun veterinaire problemen en vragen bij export van vee en producten van dierlijke oorsprong naar derde landen.
Bij de navigatiekeuze Veterinair Informatie Punt staat informatie over bijvoorbeeld:

  • Nieuwe en opgeheven exportbelemmeringen.
  • Veterinaire landeninformatie (voorschriften en contactadressen).
  • EG-erkende bedrijven in landen binnen en buiten de EU.

Erkend betaalorgaan: Dienst regelingen (ez) Restituties en subsidies worden uitbetaald door een erkend betaalorgaan. Dienst Regelingen (DR), onderdeel van het ministerie van EZ (voorheen EL&I), is het enige erkende Nederlandse betaalorgaan.
DR betaalt restituties en subsidies aan de aanvragers, nadat het PVV of het PPE daarvoor opdracht aan DR hebben gegeven.
Lees meer informatie over het betaalorgaan.

Wie doet wat bij de afdeling Medebewind?Bekijk het actuele overzicht van contactpersonen van de MO-productschappenlinks

Kalveren

| Mijn PVE | Links | PPE- en PVV-sites | Contact