Regelgeving

regelgeving ppe en pvv

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en het Productschap Vee en Vlees (PVV) hebben verordenende bevoegdheid. Dit betekent dat zij regels kunnen vaststellen waaraan sectorgenoten (en soms ook anderen) in Nederland zich moeten houden. Deze regelgeving is opgenomen in verordeningen en besluiten. Met de regelgeving ondersteunen en reguleren het PPE en het PVV de sectoren, zowel autonoom, op eigen initiatief, als in medebewind, in opdracht van de rijksoverheid. 

Naast de productschapsregelgeving is er natuurlijk regelgeving van de rijksoverheid en de Europese Unie van toepassing op de sectoren. Regelgeving nationaal

Informatie over de Nederlandse landbouwwetgeving is te vinden op de website van het ministerie van LNV. Bij de menukeuze 'Regelgeving nationaal' vindt u meer informatie daarover.

regelgeving europa

Onder regelgeving Europa vindt u onder andere een verwijzing naar de Europese regelgeving op de website van de Europese Commissie en een toelichting op het gebruik van EurLex.

Kalveren

| Mijn PVE | Links | Contact