De Productschappen Vee, Vlees & Eieren zijn per 1 januari 2015 opgeheven. De publieke taken van de productschappen zijn door de overheid overgenomen. De Europese regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken.

Voor informatie over paardenpaspoorten en de uitvoering van het EU-marktbeleid kunt u voortaan terecht op de website van RVO.nl.

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/marktordening

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-vee/paarden/waarom-een-paspoort

Wilt u de applicatie ATAC benaderen, klik dan hier : https://apps.mijnpve.nl/ATAC

Wilt u de applicatie PRD benaderen, klik dan hier: https://apps.mijnpve.nl/PRD

Voor informatie over de registratie van paarden (chipnummer zoeken) en de aanvraag van een paardenpaspoort kunt u terecht op:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-vee/paarden/waarom-een-paspoort

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert identificatie en registratie van paarden uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.